ŽEHNÁNÍ V ZÁŘÍ

ŽEHNÁNÍ V ZÁŘÍ

Žehnání v září a říjnu 2024

V neděli 1.9.2024 proběhne při bohoslužbě v 10.00hod. v Tachově
Žehnání školních pomůcek a žehnání žákům a studentům a učitelům na začátku školního roku.


V neděli 15.9.2024 proběhnou při bohoslužbě v 10.00hod. v Tachově malé dožínky.


Proběhne žehnání úrody – drobných plodů z našich zahrádek

jako výraz vděčnosti a poděkování Bohu za dostatek potravin. Poděkujeme Bohu, že patříme k té šťastnější polovině naší planety, kde lidé netrpí hladem a mají dostatek potravy. Zároveň se zavážeme, že budeme k potravinám šetrnější a v životě skromnější. Nebudeme se přejídat a nebudeme plýtvat potravinami. Slovo "dost" nezazní nikdy zvenčí, ale musí zaznít zevnitř, z nitra našich duší.


V neděli 29.9.2024 po bohoslužbě to jest v Tachově v cca. v 11.00hod.


Proběhne žehnání všech shromážděných dopravních prostředků před kostelem.

Své automobily a motocykly zasvětíme mocné ochraně Andělů strážných a sv. Kryštofa, ochránce všech řidičů, poutníků a těch, kteří jsou na cestách. Stále je ještě na našich silnicích příliš nebezpečno a mnoho zbytečně vyhaslých životů... Budeme se modlit za naši větší zodpovědnost a opatrnost a za méně riskování a méně spěchu...

V pátek 4.10.2024 v Tachově v 15.00hod.

Proběhne žehnání domácích mazlíčků (pejsků, kočiček) na přímluvu sv. Františka, milovníka všech zvířat.

Zvířátka ať majitelé shromáždí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. Požehnáme průvodce a mnohdy jediné společníky v našich životech. Připomeneme si, že i němá zvířecí tvář si zaslouží naši péči a ochranu před zbytečným týráním a nedostatečnou péčí...

Za Římskokatolickou farnost Tachov

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář