CHRÁMOVÝ SBOR

Sbor založila Jana Vokatá (Machutová) v březnu 2000.

Sbor nejprve účinkoval při hlavních církevních svátcích v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově, kde je jeho vedoucí stálou varhanicí a regenschori. Tomu odpovídá i jeho repertoár s převažujícím podílem chrámové hudby různých období a autorů, včetně duchovních skladeb autorky Jany Vokaté.

Během nepřetržité činnosti sboru se počet a sestava jeho členů různě obměňovaly, většinou se počet zpěváků pohyboval kolem 10 - 12. Postupně byly obsazeny všechny čtyři hlasy - soprán, alt, tenor, bas.

Sbor nyní vystupuje pravidelně ve svém domovském chrámu v Tachově při nedělní mši sv. každou 1. neděli v měsíci, dále během hlavních svátků (Velikonoce, Vánoce, Seslání Ducha svatého) a většinou i při poutní mši sv. na svátek Nanebevzetí Panny Marie v srpnu). Pravidelnou akcí již od roku 2000 je také Vánoční koncert, pořádaný vždy na svátek sv. Štěpána odpoledne. Tato akce se stala oblíbenou u široké veřejnosti Tachova a okolí.

Příležitostně sbor vystupuje při bohoslužbách či koncertech v okolí Tachova - např. v kostele v Částkově (adventní koncerty), v Plané (např. Noc kostelů), v nádherném prostoru poutního kostela sv. Anny u Plané, v kostele v Michalových Horách apod.

Pravidelně se sbor zúčastňuje Setkání chrámových sborů Plzeňské diecéze, konaných jednou v roce- v Plzni, či jiném větším městě diecéze. Mimořádně vystupoval sbor také v Německu (Bärnau, Plössberg), při svatbách členů sboru, v nemocnici, v muzeu atd. Ročně to bývá přibližně 4-5 větších vystoupení (mimo bohoslužby).

Poctou pro Tachovský chrámový sbor bylo vystoupení při diecézní pouti konané v září 2007 v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských Lázní. Sbor byl jako jediný z diecéze vybrán, aby připravil vlastní vystoupení.

Pravidelné zkoušky sboru:

každá středa (kromě prázdnin) od 18.45 do (přibližně) 20.15, ve farním sále na faře vedle kostela N.P.M. v Tachově (u náměstí)

Noví členové vítáni!

Kontakt: janavokata@atlas.cz
tel: 737 839 108


Jana Vokatá (roz.Machutová)

(vedoucí a zakladatelka sboru)

pochází z Příbrami, kde se jí dostalo základního hudebního vzdělání na LŠU (ZUŠ) Příbram (hra na klavír u prof. Jiřiny Mandové).

Po maturitě na Gymnáziu v Příbrami studovala na Konzervatoři v Praze (obor varhany u prof. Jiřího Ropka) - absolvovala r.1988. Poté 4 roky vyučovala hře na klavír v ZUŠ v Příbrami, vedla chrámový sbor a hrála na varhany v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách u Příbrami a v kostele sv. Jakuba v Příbrami .

V letech 1993-1998 studovala na církevní škole pro chrámové hudebníky (Hochschule für Kirchenmusik v Heidelbergu - Německo), po jejímž absolvování obdržela Diplom Kirchenmusiker - B.

Po návratu do vlasti založila a vedla v Příbrami komorní smíšený sbor " Pěvecké seskupení Petra Zizlera", který byl zárodkem pozdějšího známého sboru KODEX TEMPORIS. Od roku 1999 byla několik let členkou redakční rady čsp. Varhaník, založeného paterem Jiřím Hájkem v tomtéž roce.

V roce 2000 přesídlila J. Vokatá do Tachova, kde působí dodnes jako učitelka Základní umělecké školy (hra na klavír a varhany). Kromě toho vyučuje v Zuš Planá.

Od téhož roku také působí jako varhanice a regenschori při chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově, kde také v tomto roce založila chrámový sbor.

Kromě toho příležitostně pořádá koncerty a sama vystupuje v různých kostelech v Tachově a okolí, příležitostně i v jiných regionech České republiky. Od roku 2006 spolupořádá a organizuje letní Tachovské varhanní kurzy.

Součástí její činnosti je i příležitostné komponování skladeb - určených většinou pro sbor, který vede.

Noc kostelů - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané

tek 12. 6. 2020, od 19 hod. -Zpěvy z Taizé

Zpěváci a instrumentalisté vítáni, Zkouška: od 18.30. v kostele

Poté: posezení s grilováním na faře

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ  AKTIVIT CHRÁMOVÉHO SBORU TACHOV