CHRÁMOVÝ SBOR

Sbor založila Jana Vokatá (Machutová) v březnu 2000.

Sbor nejprve účinkoval při hlavních církevních svátcích v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově, kde je jeho vedoucí stálou varhanicí a regenschori. Tomu odpovídá i jeho repertoár s převažujícím podílem chrámové hudby různých období a autorů, včetně duchovních skladeb autorky Jany Vokaté.

Během nepřetržité činnosti sboru se počet a sestava jeho členů různě obměňovaly, většinou se počet zpěváků pohyboval kolem 10 - 12. Postupně byly obsazeny všechny čtyři hlasy - soprán, alt, tenor, bas.

Sbor nyní vystupuje pravidelně ve svém domovském chrámu v Tachově při nedělní mši sv. každou 1. neděli v měsíci, dále během hlavních svátků (Velikonoce, Vánoce, Seslání Ducha svatého) a většinou i při poutní mši sv. na svátek Nanebevzetí Panny Marie v srpnu). Pravidelnou akcí již od roku 2000 je také Vánoční koncert, pořádaný vždy na svátek sv. Štěpána odpoledne. Tato akce se stala oblíbenou u široké veřejnosti Tachova a okolí.

Příležitostně sbor vystupuje při bohoslužbách či koncertech v okolí Tachova - např. v kostele v Částkově (adventní koncerty), v Plané (např. Noc kostelů), v nádherném prostoru poutního kostela sv. Anny u Plané, v kostele v Michalových Horách apod.

Pravidelně se sbor zúčastňuje Setkání chrámových sborů Plzeňské diecéze, konaných jednou v roce- v Plzni, či jiném větším městě diecéze. Mimořádně vystupoval sbor také v Německu (Bärnau, Plössberg), při svatbách členů sboru, v nemocnici, v muzeu atd. Ročně to bývá přibližně 4-5 větších vystoupení (mimo bohoslužby).

Poctou pro Tachovský chrámový sbor bylo vystoupení při diecézní pouti konané v září 2007 v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských Lázní. Sbor byl jako jediný z diecéze vybrán, aby připravil vlastní vystoupení.

Pravidelné zkoušky sboru:

každá středa (kromě prázdnin) od 18.45 do (přibližně) 20.15, ve farním sále na faře vedle kostela N.P.M. v Tachově (u náměstí)

Noví členové vítáni!

Kontakt: janavokata@atlas.cz
tel: 737 839 108


Jana Vokatá - regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

UKÁZKA ČINNOSTI V MINULÝCH LETECH

14. 6. 2019 - Zpěvy z Taizé v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

28. 9. 2016 - koncert v kostele v Michalových Horách

Noc kostelů - Planá - 24.5.2019

Noc kostelů - Planá - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 28.5.2021


SOUČASNOST:

Pravidelné zkoušky: středa od 18.45 ve farním sále v Tachově - u kostela Nanebevzetí Panny Marie

NEDÁVNÉ AKCE

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

13.8.2023

Setkání chrámových sborů v Klatovech

14.10.2023

- účast: 7 sborů Plzeňské diecéze

ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Mikuláše v TISOVÉ - 3.12.2023

VÁNOČNÍ KONCERT

26. 12. 2023 V 17.00

V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TACHOVĚ
Program: J. Zrunek - Vánoční mše
                  Koledy
účinkují:  Tachovský                              chrámový sbor 
              a hosté