CHRÁMOVÝ SBOR

Sbor založila Jana Vokatá (Machutová) v březnu 2000.

Sbor nejprve účinkoval při hlavních církevních svátcích v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově, kde je jeho vedoucí stálou varhanicí a regenschori. Tomu odpovídá i jeho repertoár s převažujícím podílem chrámové hudby různých období a autorů, včetně duchovních skladeb autorky Jany Vokaté.

Během nepřetržité činnosti sboru se počet a sestava jeho členů různě obměňovaly, většinou se počet zpěváků pohyboval kolem 10 - 12. Postupně byly obsazeny všechny čtyři hlasy - soprán, alt, tenor, bas.

Sbor nyní vystupuje pravidelně ve svém domovském chrámu v Tachově při nedělní mši sv. každou 1. neděli v měsíci, dále během hlavních svátků (Velikonoce, Vánoce, Seslání Ducha svatého) a většinou i při poutní mši sv. na svátek Nanebevzetí Panny Marie v srpnu). Pravidelnou akcí již od roku 2000 je také Vánoční koncert, pořádaný vždy na svátek sv. Štěpána odpoledne. Tato akce se stala oblíbenou u široké veřejnosti Tachova a okolí.

Příležitostně sbor vystupuje při bohoslužbách či koncertech v okolí Tachova - např. v kostele v Částkově (adventní koncerty), v Plané (např. Noc kostelů), v nádherném prostoru poutního kostela sv. Anny u Plané, v kostele v Michalových Horách apod.

Pravidelně se sbor zúčastňuje Setkání chrámových sborů Plzeňské diecéze, konaných jednou v roce- v Plzni, či jiném větším městě diecéze. Mimořádně vystupoval sbor také v Německu (Bärnau, Plössberg), při svatbách členů sboru, v nemocnici, v muzeu atd. Ročně to bývá přibližně 4-5 větších vystoupení (mimo bohoslužby).

Poctou pro Tachovský chrámový sbor bylo vystoupení při diecézní pouti konané v září 2007 v premonstrátském klášteře v Teplé u Mariánských Lázní. Sbor byl jako jediný z diecéze vybrán, aby připravil vlastní vystoupení.

Pravidelné zkoušky sboru:

každá středa (kromě prázdnin) od 18.45 do (přibližně) 20.15, ve farním sále na faře vedle kostela N.P.M. v Tachově (u náměstí)

Noví členové vítáni!

Kontakt: janavokata@atlas.cz
tel: 737 839 108


Jana Vokatá - regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

UKÁZKA ČINNOSTI V MINULÝCH LETECH

14. 6. 2019 - Zpěvy z Taizé v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

28. 9. 2016 - koncert v kostele v Michalových Horách

Noc kostelů - Planá - 24.5.2019

Noc kostelů - Planá - kostel Nanebevzetí Panny Marie - 28.5.2021


Setkání chrámových sborů 2023 - Klatovy

Adventní koncert 2023 v Tisové

Velikonoce 2024

29.3. - 18.00. 

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

zpívané pašije a jiné zpěvy31.3. - 10.00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

V. Říhovský: Missa dominicalis

Velikonoce 2024

13. 4. 2024  Mariánská pouť v Tirschenreuthu - začátek ca v 18.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

hudební spoluúčast: Tachovský chrámový sbor

Mariánská pouť v Tirschenreuthu (Bavorsko)

sobota 13.4.2024
zpěv při mši svaté v Tirschenreuthu - 13.4.2024
zpěv při mši svaté v Tirschenreuthu - 13.4.2024
mše svatá v kostele v Tirschenreuthu 13.4.2024
mše svatá v kostele v Tirschenreuthu 13.4.2024

následující akce:

neděle 5.5.2024 - 10.00 - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově - zpěv při mši sv.
neděle 19.5.2024 - 10.00 -kostel NPM v Tachově - Slavnost Seslání Ducha sv. -zpěv při mši sv.
pátek 7.6.2024 - 19.00 - kostel NPM v Tachově - Noc kostelů - malý koncert
                            - ca 20.00 - kostel sv. Bartoloměje v Pístově - Noc kostelů - koncert
                            -