ČLENOVÉ SBORU

Jana Vokatá (roz.Machutová)
vedoucí sboru - skladatelka - soprán - alt - varhany - el.klávesy * 1964 v Příbrami, po Gymnáziu v Příbrami studium Konzervatoře v Praze (varhany - prof.J.Ropek) - absolvovala r.1988 4 roky učitelka ZUŠ v Příbrami, vedení chrámového sboru a hra na varhany v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách u Příbrami a v kostele sv. Jakuba v Příbrami 1993-1998: studium Hochschule für Kirchenmusik v Heidelbergu (Německo) - Diplom Kirchenmusiker B

1999-2002: členkou redakční rady časopisu VARHANÍK
od r.2000 učitelka ZUŠ v Tachově (později i v Plané)
2000 (březen): založila Tachovský chrámový sbor, od té doby jeho vedoucí regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově od r.2000 pořádání koncertů duchovní hudby v chrámu Nanebevzetí P.M. v Tachově (mimo rámec Tach.chr.sboru) občasná koncertní a skladatelská činnost od r.2005 pořádání varhanních kursů v Tachově

Pavlína Kuncová

soprán, ve sboru od roku 2010, učitelka ZŠ, Zájmy: zpěv, rychlá jízda na kole

Eliška Mužíková
soprán, * 1985, ve sboru od roku 2000 do roku 2004, po 5-ti leté přestávce znovu od září 2009,

Po gymnáziu v Tachově studium na PedF.UK v Praze, absolvovala soukromé hodiny zpěvu. Zájmy: zpěv, hra na klavír, němčina, fenka Polyna a kocour Čert

Jitka Terčová soprán, alt, * 1960, ve sboru od dubna 2002, Žákyně LŠU Bor - 6 let hry na klavír. Gymnázium Tachov, SPEŠ Stříbro - učitelství v mateřské škole.

V Tachově bydlí od r.1987. Zájmy: Zpěv, hudba, práce s dětmi, příroda.

Jiří Jindrák, tenor
* 1964, ve sboru nově od září 2006, žák LŠU Nejdek - 4 roky klarinet Gymnázium K.Vary, mat.fyz.fakulta UK,

V Tachově žije od r.1992, pracuje jako informatik v Poliklinice Tachov.
Zájmy: Zpěv, sport, literatura, počítače.

Karel Maňura, tenor
* 1962, ve sboru od 2000, člen scholy v kostele Nanebevzetí Panny Marie

2 roky soukr.hodin zpěvu u J.Kutlákové
Zájmy: malování, duchovní věci

      CHRÁMOVÝ SBOR

Sbor založila Jana Vokatá (Machutová) v březnu 2000. Sbor nejprve účinkoval při církevních svátcích hlavně v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je jeho vedoucí stálou varhanicí. Tomu odpovídá i repertoár skladeb s převažujícím podílem chrámové hudby různé doby a různých autorů, včetně duchovních skladeb autorky Jany Vokaté.

Postupně se sbor rozrostl na současných asi 13 členů. Účinkování v domovském chrámu zůstává hlavním posláním sboru. Kromě církevních příležitostí pořádáme vlastní koncerty v Tachově a blízkém okolí.

Vystupovali jsme také při poutích, svatbách členů, historických slavnostech, v nemocnici, v muzeu. Nejdále jsme byli v Plzni, nebo na zájezdu v Německu ve spřátelené farnosti "Bärnau". Ročně to bývá až 10 větších vystoupení.

V roce 2007 byl Tachovský chrámový sbor vybrán aby vystupoval při diecézní pouti konané v září v premonstrátském klášteře v Teplé u Mar.Lázní.

kontakt: Jana Vokatá - vedoucí sboru
janavokata@atlas.cz
tel. +420 737 839 108

             ČLENOVÉ SBORU

Eva Barešová soprán, alt
* 1975, ve sboru od března 2006.
1984-1989: účinkovala v Tachovském dětském sboru (sbormistr J.Brabenec)
Studia na SŠ Stříbro, VŠ Plzeň a VŠ Ústí nad Labem, do Tachova se vrátila v r.2000.
2002-2005: zpívala v Tachovském komorním sboru sb. Jany Válové Pracuje v oblasti vodního hospodářství.
Zájmy: Zpěv, jezdectví, kolo, lyže, voda, zahradní úpravy.

Eva Dobiášová alt - tenor
* 1971, ve sboru od roku 2010
střední škola, tč.mateřská dovolená
absolvovala soukromé hodiny zpěvu
děti, zpěv, jízda na kole

Isabela Futerová, alt - tenor
* 1976, ve sboru od roku 2002
strojní průmyslová škola, nyní dálkově studuje ve Svatém Janu pod Skalouobor vychovatelství
absolvovala soukromé hodiny zpěvu
Zájmy: zpěv, ruční práce a 3 děti

Iva Lokajíčková, alt - tenor
* 1975, ve sboru hostuje před dalším angažmá pravděpodobně do léta 2011
absolventka Royal College of Music, obor zobcová flétna

Štěpán Futera bas, * 1975, SPŠS strojní
pracuje jako terénní sociální pracovník, dále peče špaldovo-žitný kváskový chléb, dalamánky s bůčkem a zelím kromě zpěvu má rád procházky po horách a kolem řek, posezení u ohně... uvedl také "LÁSKA" (patrně v metafyzickém smyslu)

Jiří Krupička, bas, * 1957, ve sboru od 2010
vodohospodář, ekolog, cestovatel a zpěvák

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ  AKTIVIT CHRÁMOVÉHO SBORU TACHOV