TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ

TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ


Varhanní kurzy pro chrámové varhaníky - začátečníky a mírně pokročilé - se konají v Tachově pravidelně od roku 2005. Jejich iniciátorem byl pan Bohuslav Korejs (tehdy regenschori v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze) ve spolupráci s Janou Vokatou (regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově). B. Korejs byl mnoho let také hlavním lektorem a sbormistrem kurzů, později ho vystřídal pan Radek Rejšek (varhaník, hráč na zvonohru, hudební skladatel a profesor Konzervatoře v Českých Budějovicích). Praktickou i teoretickou část (bližší informace v pozvánkách na kurzy) vedou lektoři Pavla Jůzová (býv. členka Týnské scholy) a Jan Steyer (dirigent, varhaník, pedagog Pedagogické fakulty v Praze). Týdenního kurzu, konaného vždy ve druhé polovině srpna, se zúčastňuje přibližně 15 - 20 varhaníků z celé republiky.

Tachovský varhanní kurz 2023 

se koná ve dnech 21. - 26. srpna

                                                                                      Varhanní kurz 2022