TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ

TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ


Varhanní kurzy pro chrámové varhaníky - začátečníky a mírně pokročilé - se konají v Tachově pravidelně od roku 2005. Jejich iniciátorem byl pan Bohuslav Korejs (tehdy regenschori v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze) ve spolupráci s Janou Vokatou (regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově). B. Korejs byl mnoho let také hlavním lektorem a sbormistrem kurzů, později ho vystřídal pan Radek Rejšek (varhaník, hráč na zvonohru, hudební skladatel a profesor Konzervatoře v Českých Budějovicích). Praktickou i teoretickou část (bližší informace v pozvánkách na kurzy) vedou lektoři Pavla Jůzová (býv. členka Týnské scholy) a Jan Steyer (dirigent, varhaník, pedagog Pedagogické fakulty v Praze). Týdenního kurzu, konaného vždy ve druhé polovině srpna, se zúčastňuje přibližně 15 - 20 varhaníků z celé republiky.

Tachovský varhanní kurz 2023 

se koná ve dnech 21. - 26. srpna

                                                                                      Varhanní kurz 2022

      Římskokatolická farnost Tachov ve spolupráci s časopisem Varhaník Vás srdečně zve na

Varhanní kurz 2023

Termín konání: pondělí 21. - sobota 26. srpna 2023

Pro koho je kurz vhodný?

Pro varhaníky, kteří:

  • hrají (nebo začínají hrát) při bohoslužbách a chtějí se zdokonalit ve hře na varhany, ve zpěvu a schopnosti výběru vhodné hudby pro liturgii
  • chtějí rozšířit své znalosti hudební teorie, naučit se základům varhanní improvizace
  • chtějí se setkat a podělit o své zkušenosti se svými kolegy varhaníky
  • výdaje na kurz hrazeny pouze z příspěvků účastníků)

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie a farní sál v Tachově

Náplň kurzů: příprava varhaníků pro liturgické hraní a zpěv

- výuka intonace, hudební teorie, harmonie apod.

- výuka varh. improvizace, doprovodů liturg. zpěvů, techniky varh.hry

- základy organologie (nauka o varhanách, údržba nástroje apod.)

Lektoři: Jan Steyer (sbormistr, pedagog)

Pavla Jůzová

Jana Vokatá (regenschori chrámu Nanebevzetí P. Marie v Tachově,

učitelka ZUŠ)

Radek Rejšek (hudební skladatel a režisér, pedagog Konzervatoře v Čes. Budějovicích)

Místo ubytování: fara ve Starém Sedlišti (asi 10 km od Tachova)

- ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích - max. 20 lůžek

- soc. zařízení společné (sprchy, toalety - na patře)

Stravování: každý si zajišťuje sám (dobře vybavená kuchyně v místě ubytování)

obědy - restaurace v Tachově -dle vlast.výběru

Cena: ubytování : 360,- Kč (osoba za noc)

kurzovné: dobrovolný příspěvek dle individuálních možností

(prosíme min. 800,- Kč na osobu za celý týden, pokud možno

Přihlášky: e-mail: janavokata@atlas.cz (případně na tel.: 737 839 108)

Přihlášky zašlete prosím nejpozději do konce července 2023!

Uveďte své jméno a kontakt na Vás (adresu, e-mail a telefon)

. Na setkání s Vámi se těší Jana Vokatá a ostatní lektoři