KONTAKTY - SCHREIBEN SIE UNS

VYBERTE PROSÍM PŘEDMĚT VAŠÍ ZPRÁVY

Informace o zpracování osobních údajů se Vám zobrazí kliknutím sem

KDE NÁS NAJDETE..?   Wo findest du uns? , где вы можете нас найти?  Where to find us? Gdzie możesz nas znaleźć?

 

Římskokatolická farnost Tachov
Kostelní 66, Tachov 347 01
Czech republic

Správce Tachovské farnosti:
pater Mgr. Václav Vojtíšek - vikář

Telefon: +420 374 722 525

E-mail: vojtisek@bip.cz

IČ: 483 265 93

Datová schránka: rb6ndby

Website: www.tachovskafarnost.cz

      CO LZE MIMO JINÉ NA FAŘE ZAŘÍDIT...

Svatba

Pokud si chcete objednat svatbu v kostele je třeba:

 • aby alespoň jeden z vás byl pokřtěný římskokatolicky

 • aby ani jeden ze žadatelů nebyl církevně oddán

 • přijít s dokladem totožnosti, tedy OP a nebo u cizinců s cestovním pasem

 • přijít co nejdříve - doporučuje se i půl rok před termínem svatby

 • příprava zahrnuje 4 setkání s knězem

Křest

 • Pro křest dětí je církví požadováno, aby u rodičů byla opodstatněná naděje, že své děti vychovají ve víře.
 • Pokud chcete u nás pokřtít dítě a bydlíte jinde než v Tachově musíte mít k tomu důvod a dovolení vašeho kněze
 • Kmotři u křtu by měli být praktikující katolíci, biřmování, účastnit se pravidelně na životě církve a měli by mít možnost pomáhat rodičům ve výchově.
 • Pro křest dospělého je třeba dobře dozrát ve víře, proto církev doporučuje alespoň roční přípravu, tzv. Katechumenát.

Pohřeb

 • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat faru a domluvit s knězem termín pohřbu
 • V neděli, kvůli nedělním bohoslužbám, nejsme schopni pohřeb zajistit

Pomazání nemocných

 • Tuto svátost udělujeme kdykoli na požádání a je dobré pamatovat na:
 • Může se udělovat i v bezvědomí
 • Jsme schopni dojet i do nemocnice (jsme na to zvyklí i personál nemocnice většinou spolupracuje bez problémů), případně domluvit kolegu v daném městě
 • Je potřeba nám nahlásit kde dotyčný leží (nemocnici, oddělení a číslo pokoje) a nebo ještě lépe, když nás doprovodíte

Svátost smíření

 • V Tachově zpovídáme vždy půl hodiny před každou mší svatou
 • V okolních kostelích také půl hodiny před každou mší svatou
 • Pokud máte zájem o osobní rozhovor, je třeba se individuálně domluvit

Svátost Biřmování

 • Tato svátost se uděluje po alespoň roční přípravě, která bude vyhlášena v kostele
 • Příprava probíhá ve společenství s ostatními biřmovanci, jen výjmečně individuálně
 • Svátost biřmování může přijmout mladý člověk, který v den udílení svátost dovrší alespoň 15 roku věku