ROZPIS POUTÍ BOR

ROZPIS POUTÍ - BOR 2023

Sobota 22.4.2023 15.00hod.                          Poutní mše na Přimdě - kostel sv. Jiří

Sobota 10.6.2023 14.00hod.                           Poutní mše na Valše - kaple Nejsvětější Trojice

Sobota 24.6.2023 10.00hod.                          Poutní mše v Újezdu Pod Přimdou - kaple Narození sv. Jana Křtitele

Sobota 1.7.2023 15.00hod.                              Poutní mše v Bernarticích - kostel sv. Petra a Pavla

Sobota 5.8.2023 10.00hod.                            Poutní mše v Dolech - kaple Panny Marie Sněžné

Sobota 12.8.2023 10.00hod.                          Poutní mše v Pavlovicích - kaple Nanebevzetí Panny Marie

Pátek 8.9.+ sobota 9.9.+ neděle 10.9.            Bor Loretánské slavnosti - bude upřesněno na vlastním plakátu

Čtvrtek 28.9.2023 10.00hod.                         Poutní bohoslužba slova ve Stráži - kostel sv. Václava - jáhen Robert  Frouz

Neděle 22.10.2023 8.00hod.                         Slavná mše v Boru - kostel sv. Mikuláše - posvícení

Neděle 3.12.2023 10.00hod.                         Poutní mše v Holostřevech - kostel sv. Mikuláše - dohromady s Borem - P.Petr Hruška, gen. vikář


Pokud není stanoveno jinak, poutní mše vede P. Václav Vojtíšek

Změna programu vyhrazena.

Vše dle epidemiologické situace a rozhodnutí vlády ČR.