FINANCOVÁNÍ A ÚKONY ZA r. 2019

Římskokatolická farnost Tachov v číslech aneb statistika pro rok 2019

Počet křtů: 36 Počet svateb: 1 Počet biřmování: 7 Počet prvních svatých přijímání:0 Počet svatých přijímání za rok:5.500 Počet pohřbů: 30 Počet udělených pomazání nemocných: 58 Počet mší svatých s nedělní platností: 285

Opravy v roce 2019:  výměna dvou kotlů a vyvložkování komínů na faře ve Staré Sedlišti - celková částka 225.000,- Kč, 70.000,- Kč ze solidárního fondu diecéze a 155.000,- z farnosti  doplatek za III. Etapu oprav elektroinstalace kostel Tachov 69.865,- Kč

OSTATNÍ AKCE: varhanní kurzy 5.000,- darovalo město Tachov a 5.000,- Kč darovalo biskupství ze solidárního fondu, oprava, servis a ladění varhan ve Starém Sedlišti, 25.000,-Kč dar obce, 12.000,-Kč dala farnost + ubytování restaurátorů a stavení a pronájem lešení

Sbírky za celý rok 2019 činily v celém farním obvodu Tachov částku 173.951,- Kč. Nájmy: 375.000,- Kč odvod do solidárního fondu biskupství 199.398,-Kč odvod ze sbírek na biskupství 14.000,-Kč daň z nemovitosti 15.000,- Kč daň z příjmu 22.470,-Kč pojištění 14.080,-KčŘímskokatolická farnost Tachov dále poskytla sbírky na charitativní účely: Sbírka Svatopetrský haléř: 9.281,- Kč Sbírka na Misie: 5.908,- Kč Sbírka na bible: 5.103,- Kč Sbírka na pomoc křesťanům blízkéhu východu: 6.019,- Kč Celkem odeslané sbírky 26.311,- KčDalší sbírky uskutečněné ve farnosti - Sbírka postní kasičky pro mobilní hospic sv. Jiří v Tachově a již tradiční sbírka Dárky pro Ježíška (hračky a šatstvo pro děti ze sociálně slabých rodin).

Režijní náklady (plyn, voda, elektřina, popelnice, telefon, vývoz jímky, bohoslužebné výdaje) za provoz všech kostelů a dvou far 341.000,- Kč

Sláva Bohu za vše, co se letos podařilo uskutečnit a díky všem štědrým dárcům!Za Římskokatolickou farnost Tachov dne 31.12.2019 P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář