ŘÍMSKO KATOLICKÁ FARNOST TACHOV S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE                     

              Tachovskou farnost spravuje pater Mgr. Václav Vojtíšek - vikář

                              a výpomocný duchovní pater Josef Holešovský - osobní děkan

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

              FILIÁLNÍ KOSTELY

        TACHOVSKÉ FARNOSTI:

Staré Sedliště - kostel svatého Prokopa a Oldřicha, Nové Sedliště - kostel Nejsvětější Trojice, Částkov - kostel svaté Anny (majetek obce), Tisová - kostel svatého Mikuláše (bezúplatně předán obci), Tachov - kostel svaté Máří Magdalény (zapůjčen pravoslavné církvi), Halže - kostel svatého Jana a Pavla ( bezúplatně předán obci), Hošťka - kostel svaté Markéty, Ctiboř - kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (majetek obce)


Kromě duchovních služeb (křtiny, svatby, pohřby, různá požehnání, návštěvy po domácnostech či v nemocničních zařízeních nebo v domovech důchodců.) Farnost pořádá koncerty vážné a duchovní hudby, varhanní kurzy pro začátečníky i pokročilé, pro zájemce z řad turistů provádíme výklady o historii kostela.

Spolu s městem pořádáme Dny Evropského kulturního dědictví a zahajujeme adventní dobu požehnáním vánočního stromu na našem tachovském náměstí. Pořádáme vánoční sbírku hraček pro děti ze sociálně slabších rodin,sbírky pro charitu, pro misie a podporujeme další dobročinné akce. Podílíme se také na opravách historických památek, předmětů atd.

              FILIÁLNÍ KOSTELY

      TACHOVSKÉ FARNOSTI:

Svatá Kateřina - kostel Svaté Kateřiny, Rozvadov - kostel svatého Václava ( bezúplatně předán obci), Nové Domky - kostel Navštívení Panny Marie, Milíře - kostel svatého Petra a Pavla (bezúplatně převeden pravoslavné církvi) Lesná - kostel svatého Mikuláše ( bezúplatně předán pravoslavné církvi), Pernolec - poutní kaple svaté Anny (majetek obce),

Území, které spadá pod duchovní správu Tachova...

Bažantov,Bohuslav, Branka, Březí, Ctiboř, Částkov, Česká Ves, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Jedlina, Jemnice, Kumpolec, Labuť, Lesná, Lom, Malý Rapotín,

Maršovy Chody, Mchov, Milíře, Mýto, Nové Domky, Nové Sedliště, Obora, Oldřichov, Pavlův Studenec, Pernolec, Písařová Vesce, Pořejov, Rozvadov, Stará

Knížecí Huť, Staré Sedliště, Studánka, Střeble, Svatá Kateřina, Svobodka, Tachov, Tisová, Trnová, Úšava, Velký Rapotín, Vítkov, Výšina, Zahájí, Žďár, Žebráky

ŘÍMSKO KATOLICKÁ FARNOST TACHOV   S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE