OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 19.1. DO 26.1. 2020

19.1.2020 neděle - 2. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus A

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky -poutní mše ve farní kapli ke cti Panny Marie , Matky jednoty křesťanů

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + rodiče Nejdlovi, Pokorných, za + sestru Marii s manželem a za + sousedy manžele Balákovi a za duše v očistci

20.1.2020 pondělí -liturgické mezidobí. Volný den

21.1.2020 úterý -památka sv. Anežky a Panny a mučednice. Žehnání bytů + uzávěrka za vikariát

22.1.2020 středa - liturgické mezidobí

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Modlitební setkání v horním penzionu - Panorama, Tachov

14.30hod. Mše svatá v dolním penzionu, Tachov

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM

19.00hod. Zkouška chrámového sboru - fara Tachov

23.1.2020 čtvrtek - liturgické mezidobí

7.30hod. Tachov kostel NPM - modlitba růžence

8.00hod. Tachov - kostel NPM -latinská mše svatá

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

24.1.2020 pátek -památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

11.00hod. Pohřeb Tachov kostel - Jiří Kolář

13.00hod. Pohřeb Tachov hřbitov - Dášenka Rubešová

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

25.1.2020 sobota - svátek Obrácení sv. Apoštola Pavla - Žehnání bytů

17.00hod. Katechismus - fara Tachov

26.1.2020 neděle - 3. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus A - neděle Božího Slova, při bohoslužbách bude žehnáno lektorům

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM

14.00hod. Mše svatá v Tisové - za dar zdraví pro Marii, Vasilije, Halinu a Aničku

Katechismus

Příprava dospělých na křest, probírání článků víry ve společenství s ostatními, diskuse na probíraná témata. Zájemci o nauku církve katolické jsou srdečně zváni vždy v 17.00 hod.na faře v Tachově - Kostelní 66

Termíny:  sobota 11.1.2020, sobota 25.1.2020, sobota 8.2.2020, sobota 22.2.2020, sobota 7.3.2020, sobota 21.3.2020, sobota 4.4.2020

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků