OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 2.8. DO 9.8. 2020

2.8.2020 neděle - 18. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus A

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - slouží pater Martin - za živé a + farníky

8.00hod. Mše svatá v Boru - slouží pater Václav

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - slouží pater Václav - za + maminku Marii, za + otce Františka a za + bratra Františka Volfovi

11.15hod. Křtiny Tachov - Sofie Terezie Černá

3.8.2020 pondělí -liturgické mezidobí. Volný den

4.8.2020 úterý -památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

5.8.2020 středa - památka sv. Marty

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Mše svatá v horním penzionu Panorama - Tachov

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM

6.8.2020 čtvrtek - Svátek Proměnění Páně a první čtvrtek v měsíci

7.30hod. Tachov kostel NPM - modlitba růžence

8.00hod. Tachov - kostel NPM -latinská mše svatá Tridentského ritu

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov nebo Bor

7.8.2020 pátek -první pátek v měsíci

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

16.30hod. Uložení uren v Tachově na hřbitově - rodina Novotných

17.00hod. Tichá adorace + možnost zpovědi Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM , po mši litanie k Božskému Srdci Páně a zásvětná modlitba a svátostné požehnání

8.8.2020 sobota -památka sv. Dominika, kněze

9.00 - 12.00 otevřen a zpřístupněn kostel v Tachově NPM - zrušené Městské slavnosti Tachova

9.8.2020 neděle - 19. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus A

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti -slouží pater Václav - za živé a + farníky

8.00hod. Bohoslužba slova v Boru - slouží jáhen Robert

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - slouží pater Martin - za rodinu Igerskou a Mičkovu, za živé a + členy z rodiny

14.00hod. Mše svatá v Tisové - slouží pater Václav

STÁHNĚTE SI ROZPIS NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB, POUTÍ, SLAVNOSTÍ A ŽEHNÁNÍ NA r. 2020 V TACHOVĚ A OKOLÍ

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků