Změna programu vyhrazena, dle rozhodnutí vlády ČR a dle koronavirové situace.

Vzhledem k početním a organizačním omezením konání bohoslužeb, jsme se rozhodli nahrávat některá čtení evangelia a následné kázání. Za tímto účelem je založen učet farnosti SoundClound - link https://soundcloud.com/user-187911480

15.1.2022 sobota - liturgické mezidobí

13.00hod. Svatá Kateřina - žehnání nových Božích muk

16.1.2022 neděle - 2. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C

8.00 hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - pouť ve farní kapli - Panny Marie Matky jednoty křesťanů- slouží pater Václav

8.00hod. Mše svatá v Boru - slouží pater Martin

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - slouží pater Václav

17.1.2022 pondělí - památka sv. Antonína, opata. Volný den

18.1.2022 úterý -památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Náhradní volno

19.1.2022 středa - liturgické mezidobí

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Mše svatá v horním penzionu - Tachov

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM -gratulace pateru Holešovskému v 88 narozeninám

20.1.2022 čtvrtek - liturgické mezidobí

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

9.30 - 11.30hod. Kancelář Bor /Tachov

21.1.2022 pátek -památka sv. Anežky Římské a třetí pátek v měsíci

9.30-11.30 kancelář Tachov

17.00hod. tichá adorace + možnost zpovědi - Tachov - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

22.1.2022 sobota- liturgické mezidobí

16.00hod. Tachov - pravidelný katechismus pro zájemce o křest dospělých, pro budoucí biřmovance, pro prvokomunikanty a další zájemce

23.1.2022 neděle - neděle Božího Slova - cyklus C - při bohoslužbách sbírka na šíření bible

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - slouží pater Václav

8.00hod. Mše svatá v Boru - slouží pater Martin

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - slouží pater Václav

14.00hod. Mše svatá v Tisové - slouží pater Václav

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově