OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 31.5. DO 7.6. 2020

31.5.2020 neděle - 8. neděle velikonoční - cyklus A - Slavnost Seslání Ducha svatého, Hod Boží svatodušní, sbírka na diecézi, ukončení velikonoční doby

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky + májová pobožnost

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM -za + Františka Zemana a jeho rodiče - při farní bohoslužbě křest dospělé katechumenky a biřmování

14.00hod. Mše svatá v Tisové + májová pobožnost

1.6.2020 pondělí -památka Panny Marie, Matky církve

Volný den - odzdobení Mariánského oltáře a zrušení Božího hrobu a příprava programu nadcházející schůze

2.6.2020 úterý -liturgické mezidobí

9.00hod. Společná mše svatá při schůzi vikariátu v Tachově - kostel NPM

3.6.2020 středa - památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Modlitební setkání v horním penzionu - Panorama, Tachov - zrušeno

14.30hod. Mše svatá v dolním penzionu, Tachov - zrušeno

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM

19.00hod. Zkouška chrámového sboru - fara Tachov - zrušeno

4.6.2020 čtvrtek - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze a první čtvrtek v měsíci

7.30hod. Tachov kostel NPM - modlitba růžence

8.00hod. Tachov - kostel NPM -latinská mše svatá Tridentského ritu

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

5.6.2020 pátek -památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka a první pátek v měsíci

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

17.00hod. Tichá adorace + možnost zpovědi v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM + litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání

6.6.2020 sobota -liturgické mezidobí

10.30hod. Hřbitov Staré Sedliště - poslední rozloučení a uložení urny + Jiří Rybka

7.6.2020 neděle - Slavnost Nesvětější Trojice - cyklus A

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM

STÁHNĚTE SI SEZNAM POUTÍ A SLAVNOSTÍ NA ROK 2020

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků