Změna programu vyhrazena, dle rozhodnutí vlády ČR a dle koronavirové situace.

Vzhledem k početním a organizačním omezením konání bohoslužeb, jsme se rozhodli nahrávat čtení evangelia a následné kázání. Za tímto účelem je založen učet farnosti SoundClound - link https://soundcloud.com/user-187911480

19.9.2021 neděle - 25. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus B - dožínky, při bohoslužbách žehnání úrody

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - slouží pater Václav

8.00hod. Mše svatá v Boru - slouží pater Martin

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM - slouží pater Václav - za rodiče, bratra Františka, švagra Karla a sestru Janu

14.00 Mše svatá v Tisové - slouží pater Václav

20.9.2021 pondělí -památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů. Volný den

21.9.2021 úterý -svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22.9.2021 středa - liturgické mezidobí

Bor -pohřeb Anna Papajlová 10.00hod.

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Mše svatá v dolním penzionu - Tachov

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM - za dceru, za uzdravení duše i těla, za dar víry a ochranu od zlého

23.9.2021 čtvrtek - památka sv. Pia z Pietrelciny

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov/Bor

13.00hod. Návštěvy nemocných ve Stráži

24.9 .2021 pátek -liturgické mezidobí

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov/Bor

17.30hod. Modlitba růžence + možnost zpovědi v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + maminku Emílii Horňákovou, babičku Antonii Filípkovou a za dědečka Rudolfa Filípka

25.9.2021 sobota - liturgické mezidobí

9.30 křtiny Tachov

10.30 Tachov zádušní mše za + Kristýnu Litomerickou

14.00hod. Tachov - žehnání višňového sadu za oběti pandemie čínské chřipky

26.9.2021 neděle - 26. neděle v liturgickém mezidobí- cyklus B

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti -slouží pater Václav

8.00hod. Mše svatá v Boru - slouží pater Martin

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za Františka a Johanu Kulířovi a jejich rodiče

10.00hod. Mše svatá Stráž u Boru - poutní mše ke cti svatého Václava - slouží generální vikář Jakub Holík

Změna programu je vyhrazena. Dle kovidové situace a dle rozhodnutí vlády ČR.

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků