OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 23.2. DO 1.3. 2020

23.2.2020 neděle - 7. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus A - masopustní neděle před začátkem půstu - sbírka Svatopetrský haléř na papežovu charitu

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za rodiče Kořínkovi, Antonína a Marii, za syny Antonína, Jiřího, Bohumíra a za rodinu Dvořákovu a Škopkovu

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + manžela Jaroslava a za + syna Jiřího Rozhoně

14.00hod. Mše svatá v Tisové

24.2.2020 pondělí -liturgické mezidobí. Volný den, revize elektrických sedáků

25.2.2020 úterý -liturgické mezidobí

Návštěvy nemocných, kolokvium s vysokoškolskými studenty na téma život církve po restitucích

26.2.2020 středa - popeleční středa - při bohoslužbách udělování popelce - začátek doby postní - den přísného půstu

9.30-11.30 kancelář Tachov

13.00hod. Mše svatá v horním penzionu - Panorama, Tachov + popelec

14.30hod. Modlitební setkání v dolním penzionu, Tachov

18.00hod. Mše svatá Tachov - kostel NPM + popelec

19.00hod. Zkouška chrámového sboru - fara Tachov

27.2.2020 čtvrtek - postní doba

7.30hod. Tachov kostel NPM - modlitba růžence - odpadá

8.00hod. Tachov - kostel NPM -latinská mše svatá - odpadá

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov - odpadá

9.30hod. schůze vikářů s biskupem v Plzni

28.2.2020 pátek -postní doba

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

17.15hod. 1. modlitba křížové cesty v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

29.2.2020 sobota - postní doba

1.3.2020 neděle - 1. neděle postní - cyklus A - při všech bohoslužbách dodatečné udělování popelce - zahájení sbírky postní kasičky

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za rodinu Pecháčkovu a za + maminku Jaroslavu Zajíčkovou

10.00hod. Farní mše svatá v Tachově - kostel NPM - za Heřmana a Jaroslavu Stránských a za jejich dceru Evu

11.30hod. Křtiny Tachov

Katechismus

Příprava dospělých na křest, probírání článků víry ve společenství s ostatními, diskuse na probíraná témata. Zájemci o nauku církve katolické jsou srdečně zváni vždy v 17.00 hod.na faře v Tachově - Kostelní 66

Termíny:  sobota 11.1.2020, sobota 25.1.2020, sobota 8.2.2020, sobota 22.2.2020, sobota 7.3.2020, sobota 21.3.2020, sobota 4.4.2020

Postní duchovní obnova

Sobota 14.3.2020 - Začátek v 9.30 a ukončení v 15.30

Duchovní obnovu vede Mgr. Jindřich Fencl, trvalý jáhen a vedoucí pastoračního oddělení. Na programu budou přednášky, chvíle ticha, modlitba křížové cesty, zamyšlení, společná bohoslužba, možnost svaté zpovědi a v době oběda společné občerstvení. Zájemci, hlašte se v sakristii. (Kvůli počtu obědů.)

STÁHNĚTE SI SEZNAM POUTÍ A SLAVNOSTÍ NA ROK 2020

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků