ŽEHNÁNÍ ZVÍŘÁTKŮM

V neděli 6.10.2019

po všech bohoslužbách to jest ve Starém Sedlišti v cca. 9.00hod. a v Tachově v cca.11.00hod. a v Tisové v cca.15.00hod. Proběhne žehnání domácích mazlíčků (pejsků, kočiček) na přímluvu sv. Františka, milovníka všech zvířat.

Zvířátka ať majitelé shromáždí před kostely.

Požehnáme průvodce a mnohdy jediné společníky v našich životech.

Připomeneme si, že i němá zvířecí tvář si zaslouží naši péči a ochranu před zbytečným týráním a nedostatečnou péčí...

Za Římskokatolickou farnost Tachov

P. Mgr.Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář