Žehnání a první pouť v obnovené a opravené kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Jemnici u Tisové.

16.6.2019 neděle 14.00hod.


Srdečné pozvání na neobvyklou slavnost.

V kapli se po desetiletí bohoslužby nesloužily jak vzpomínají pamětníci.

Kaple je z roku 1929 a většinu své existence byla v dezolátním stavu. Poslední opravy financované obcí Tisová, udělaly z nevzhledné budovy znovu důstojný sakrální prostor. Jemnice u Tisové zase bude mít kapli jako přirozené centrum celé obce a místo odkud se bude rozlévat Boží požehnání. Přijďte s námi prožít radostnou událost znovu povstání venkovské kaple z popela. Poděkujeme těm, kteří se na opravě podíleli a ji iniciovali , poděkujeme Bohu za vše dobré, co nám nabízí a budeme pod Boží ochranu svěřovat celý kraj a celé pohraničí.

Za Římskokatolickou farnost Tachov P .Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář