ŽEHNÁNÍ GOTICKÉ MADONY

Slavnostní žehnání nové kopie

gotické Madony pro kostel ve Starém Sedlišti

Sobota 6.10.2018

11.00hod. Slavná mše svatá ve Starém Sedlišti

sloužená Mons. Karlem Herbstem, emeritním světícím biskupem z Prahy

Nová socha bude požehnána a umístěna do výklenku hlavního oltáře,

kde od pradávna stála původní socha odcizená v 90tých letech.

Při bohoslužbě bude poděkováno všem dárcům, kteří přispěli financemi ke zhotovení této nové kopie.

Celková částka k vyřezání se vyšplhala do výše 85.000,- Kč.

Kéž nám Panna Maria vyprosí v nebesích Boží ochranu a pomoc,

bez které bychom se v životě neobešli.

Na fotce Madona s jejím autorem Pavlem Hladkým ze Švábenic