ŽEHNÁNÍ AUT

V neděli 30.9.2018

po všech bohoslužbách to jest ve Starém Sedlišti v cca. 9.00hod. a v Tachově v cca. v 11.00hod. Proběhne žehnání všech shromážděných dopravních prostředků před kostely.


Své automobily a motocykly zasvětíme mocné ochraně Andělů strážných

a sv. Kryštofa, ochránce všech řidičů, poutníků a těch, kteří jsou na cestách.

Stále je ještě na našich silnicích příliš nebezpečno a mnoho zbytečně vyhaslých životů...

Budeme se modlit za naši větší zodpovědnost a opatrnost a za méně riskování a méně spěchu...

Za Římskokatolickou farnost Tachov

P. Mgr.Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář