PODROBNÝ PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB PRO TACHOV A OKOLÍ 2018 - 2019 SI MŮŽETE STÁHNOUT VE FORMÁTU pdf.

PROSINEC - ADVENT- VÁNOCE

Všechny akce v kostele Nanebevzetí Panny Marie - pokud není stanoveno jinak

Neděle 2.12.2018 10.00hod. Při bohoslužbě žehnání adventních věnců a zahájení adventu

Soboty 8.12. a 15.12. a 22.12. v 6.00hod.  Rorátní mše svaté

Sobota 8.12.2018 15.00hod. Adventní duchovní obnova podle Lectio Divina, na programu je rozjímání nad Božím slovem, modlitby a adorace před Nejsvětější svátostí oltářní a chvíle ticha -vše ve farním sále

Neděle 23.12.2018 10.00hod. Skauti přinášejí Betlémské světlo, žehnání tohoto světla - možnost odnosu domů

PONDĚLÍ 24.12. VE 24:00 HODIN BUDE PŮLNOČNÍ  MŠE SVATÁ

Úterý 25.12. 10.00hod. Slavná mše svatá z Hodu Božího Vánočního

Úterý 25.12. 16.00-17.00hod. Zpívání koled u Betléma v kostele a též zpřístupněn a otevřen kostel a Betlém

Středa 26.12. 10.00hod. Mše ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka

Středa 26.12. 13.00-18.00hod. Otevřen a zpřístupněn kostel i Betlém

Středa 26.12. 17.00hod. Vánoční koncert chrámového sboru

Neděle 30.12. 10.00hod. Svátek Svaté Rodiny - Mše s obnovou manželských slibů a žehnání manželům

Pondělí 31.12.18.00hod. Večerní mše na poděkování za uplynulý rok, Slavné Te Deum, statistika duchovních úkonů a přehled finančních toků během celého roku (sbírky, odeslané sbírky, dary, nájmy, režijní náklady)