Seznam poutí a slavností na rok 2018 v Tachově a okolí

14.1.2018 neděle 8.00hod. Staré Sedliště - poutní mše svatá na faře ve farní kapli zasvěcené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů

7.7.2018 sobota 10.00hod. - Staré Sedliště - německá mše svatá ke cti svatého Prokopa při příležitosti setkání s německými rodáky

8.7.2018 Neděle 8.00 hod.- Staré Sedliště - poutní mše svatá ke cti svatého Prokopa

28.7.2018 Sobota 11.00 hod.- Částkov - poutní mše svatá ke cti svaté Anny

19.8.2018 Neděle 10.00 hod.- Tachov - slavná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté - hlavní celebrant J.M.PharmDr. Josef Šedivý, velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou

28.9.2018 pátek - Tachov - Svatováclavské slavnosti - 10.00hod. Slavná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie

9.12.2018 Neděle 14.00 hod.- Tisová - poutní mše svatá ke cti svatého Mikuláše

Změna programu vyhrazena

Ke společným oslavám Boha a svatých srdečně zve P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář