Pouť ke sv.Anně v lesní kapli v Zadních Milířích

Kdy? V sobotu 27.7.2019 v 15.00hod. 

Při společné mši svaté oslavíme oblíbenou světici a babičku Pána Ježíše - svatou Annu, požehnáme celý kraj , přítomným cyklistům, kteří dorazí se svými dopravními prostředky bude požehnáno, aby byli chráněni na přímluvu sv. Kryštofa, patrona a ochránce všech, kdo jsou na cestách.

S vděčností vzpomeneme na všechny, kteří stáli u zrodu myšlenky obnovit tuto malou kapli - mlčenlivého svědka zbožnosti našich předků.

Též se budeme modlit za odpuštění a osvobození ode všech vin, křivd a nepravostí, které zkrušily tento kraj.

A také přidáme modlitby za Boží požehnání pro všechny, kteří v tomto kraji pokojně prožívají dny svého života.

Všichni, kteří chtějí ochutnat kouzlo mše svaté, která je slavena pod korunami stromů a za zvuku jemného lesního vánku, jsou srdečně zváni.

Není lepší příležitosti, jak zklidnit svoji duši, jak se usebrat a trochu meditovat o svých životech. Zastavme na chvilku svůj životní spěch a vychutnejme hodnotu a sílu přítomného okamžiku, který nám tak často naší uspěchaností uniká. Dopřejme si luxus ztratit trochu času pro občerstvení své duše.

Srdečně zve za Římskokatolickou farnost Tachov

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář