POUŤ DO STŘÍBRA 4.května 2019


Pouť do Stříbra k Panně Marii plačící.

V kostele Všech svatých v 16.00hod. modlitba růžence, modlitba Loretánských litanií a mše svatá u obrazu plačící Madony. Připojíme se k místním farníkům a k panu faráři P. Jiřímu Hájkovi, který touto formou uctívá ochránkyni města Stříbra a celého přilehlého kraje. Ve večerních hodinách návrat do Tachova. Krátká a nenáročná pouť vhodná i pro méně pohyblivé poutníky omezené tělesnými neduhy.