OHLÁŠKY NA TÝDEN OD 15.10. DO 21.10.

14.10.2018 neděle - 28. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus B

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za Františka Matochu a Františka Kundrata

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM -za Františka a Johanu Kulířovi a jejich rodiče

15.10.2018 pondělí - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky - Náhradní volno

16.10.2018 úterý -liturgické mezidobí

9.00hod. Společná mše vikariátu Tachov

17.10.2018 středa - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

13.00hod. Modlitební setkání v horním penzionu (U Penzionu ul. Tachov)

14.30hod. Mše svatá v dolním penzionu (Panenská ul. Tachov)

16.30hod. Tachov - kostel NPM - 3x křtiny Oračkovi

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

18.10.2018 čtvrtek - svátek sv. Lukáše, evangelisty

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

14.00hod. Tachov - farní sál - výuka náboženství pro děti školního věku

19.10.2018 pátek - liturgické mezidobí a třetí pátek v měsíci

14.00hod. Tachov - pohřební mše za + Ludmilu Vaněčkovou + rozloučení

17.00hod. Tichá adorace + možnost zpovědi v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

20.10.2018 sobota - liturgické mezidobí

10.30hod. - Tachov - křtiny Marek Samuel Bašek

15.00hod. - Tachov - křtiny Jakub David Constantin Vlad

21.10.2018 neděle - 29. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus B - misijní neděle - modlitby a sbírka na misie

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

14.00hod. Mše svatá v Tisové

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově