OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 18.8. DO 25.8. 2019

18.8.2019 neděle - 20. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C - v Tachově pouť

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za + Františka Matochu a rodinu Kundrátovu

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + dárce mešních fundací - hlavní celebrant Mons. Dr.Jiří Majkov, generální vikář diecéze, při bohoslužbě žehnání bylinek, sbírka na bohoslovce a po mši setkání farnosti při malém občerstvení na faře.

19.8.2019 pondělí -liturgické mezidobí. týden varhanních kurzů v Tachově

20.8.2019 úterý -památka sv. Bernarda, opata

21.8.2019 středa - památka sv. Pia X.,papeže

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

13.00hod. Modlitební setkání v horním penzionu v Tachově v Panoramě

14.30hod. Mše svatá v dolním domově důchodců v Tachově

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově kostel NPM - za + babičku Marii Ngo-Tho-Do

22.8.2019 čtvrtek - památka Panny Marie královny

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

23.8.2019 pátek -liturgické mezidobí

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + tatínka Josefa Mai-Viet-Kinh

24.8.2019 sobota - svátek sv. Bartoloměje, apoštola

10.00hod. Křtiny Tachov - Ivan Daniel Mychajlovskyj

11.00hod. Křtiny Tachov - Libová

25.8.2019 neděle - 21. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za dceru, za uzdravení duše i těla, za dar víry, za ochranu od veškerého zla a pokušení

14.00hod. Mše svatá v Tisové - za živé a + členy z rodiny Kluchovi a Viktorovi

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků