OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 21.4. DO 28.4. 2019

21.4.2019 neděle - Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční - cyklus C - při všech bohoslužbách budou žehnány pokrmy

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + manžela, za + rodiče, za + sestru a za + neteř

14.00hod. Mše svatá v Tisové

22.4.2019 pondělí - velikonoční oktáv

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + rodiče, za + bratra, za + švagra a za + švagrovou

23.4.2019 úterý -velikonoční oktáv. Volný den

24.4.2019 středa - velikonoční oktáv

13.00hod. Mše svatá v horním penzionu "Panorama" v Tachově

14.30hod. Modlitební setkání v dolním penzionu v Tachově

15.00hod. Výuka náboženství pro děti na faře ve Starém Sedlišti

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + sestru Marii, za jejího manžela a za jeho rodiče a za + zetě

25.4.2019 čtvrtek - velikonoční oktáv

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

14.00hod. Výuka náboženství v Tachově pro děti školního věku - farní sál

26.4.2019 pátek - velikonoční oktáv

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - Za manžela Vladimíra Šašalu při 60-tém výročí jeho narozenin

27.4.2019 sobota - velikonoční oktáv. Účast na Národním pochodu pro život v Praze

28.4.2019 neděle - 2. neděle velikonoční - cyklus C - neděle Božího milosrdenství

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + bratra Josefa Krejčího, jeho sestru a rodiče

Stáhněte si přehled slavení velikonočních svátků v Tachově a okolí L.P.2019

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků