OHLÁŠKY NA OBDOBÍ OD 13.10. DO 27.10. 2019

13.10.2019 neděle - 28. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C - všechny bohoslužby zrušeny

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky - zrušeno

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - zrušeno

14.10.2019 pondělí -liturgické mezidobí. Volný den

15.10.2019 úterý -památka sv. Terezie od Ježíše

9.30hod. Kněžský den v Plzni v Liticích

16.10.2019 středa - liturgické mezidobí

11.00hod. Tachov kostel - pohřeb Josefa Němce

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov - odpadá

13.00hod. Modlitební setkání v horním penzionu v Tachově v Panoramě

14.30hod. Mše svatá v dolním domově důchodců v Tachově

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově kostel NPM

17.10.2019 čtvrtek - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

18.10.2019 pátek -svátek sv. Lukáše , evangelisty a třetí pátek v měsíci

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

17.00hod. Tichá adorace + možnost zpovědi v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - na poděkování Pánu Bohu při výročí narozenin a za milost obrácení, za manžela, dceru a blízké

19.10.2019 sobota - liturgické mezidobí

20.10.2019 neděle - 29. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C - misijní neděle - sbírka a modlitby na misie

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Farní mše svatá Tachově - kostel NPM - za + Zdeňka Vobořila

14.00hod. Mše svatá v Tisové

17.00hod. Tachov - kostel duchovní slovo a hudba

21.10.2019 pondělí -liturgické mezidobí.Volný den

22.10.2019 úterý -liturgické mezidobí

23.10.2019 středa - liturgické mezidobí

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

13.00hod. Mše svatá v horním penzionu v Tachově v Panoramě

14.30hod. Modlitební setkání v dolním domově důchodců v Tachově

17.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově kostel NPM

24.10.2019 čtvrtek - liturgické mezidobí

7.30hod. Modlitba růžence v Tachově - kostel NPM

8.00hod. Latinská mše svatá v Tachově - kostel NPM

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

25.10.2019 pátek -liturgické mezidobí

9.30 - 11.30hod. Kancelář Tachov

17.00hod. Tichá adorace + možnost zpovědi v Tachově - kostel NPM

18.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM

26.10.2019 sobota - liturgické mezidobí

17.00hod. Tachov - fara - katechismus a příprava dospělých na křest

27.10.2019 neděle - 30. neděle v liturgickém mezidobí - cyklus C - změna času letního na zimní

8.00hod. Mše svatá ve Starém Sedlišti - za živé a + farníky

10.00hod. Mše svatá v Tachově - kostel NPM - za + rodiče a sestřičku, za prarodiče z obou stran, za uzdravení rodů z minulosti a za duše v očistci

12.00hod. Společná mše svatá vikariátu s biskupem Tomášem v klášterním kostele v Kladrubech při slavném udělování svátosti biřmování - 10.00hod. Odjiždí autobus z autobusového nádraží v Tachově

Katechismus , příprava dospělých na křest, probírání článků víry ve společenství s ostatními,diskuse na probíraná témata. Zájemci o nauku církve katolické jsou srdečně zváni Vždy v 17.00 hod. Na faře v Tachově - Kostelní 66

Termíny:

sobota 26.10.2019

sobota 16.11.2019

sobota 30.11.2019

sobota 14.12.2019

                          DUŠIČKY 2019

TACHOV - 1.11.2019 pátek Slavnost Všech svatých. V 18.00hod. Mše svatá a litanie ke Všem svatým -kostel NPM v Tachově na náměstí.

TACHOV - 2.11.2019 sobota. Vzpomín-ka na všechny věrné zesnulé. V 9.00hod. mše svatá za všechny věrné zesnulé s litaniemi za duše v očistci a ve 14.00hod. Dušičková pobožnost na hřbitově v Tachově spojená s výkropem hrobů.

LABUŤ - 2.11.2019 sobota. V 15.00hod. Dušičková pobožnost na hřbitově v Labuti.

TACHOV -  3.11.2019  neděle. V 10.00hod. Farní mše svatá.

STARÉ SEDLIŠTĚ - 3.11.2019 neděle. V 8.00hod. Mše svatá za všechny věrné zesnulé v místním kostele a v 9.00hod. Dušičková pobožnost na místním hřbitově spojená s výkropem hrobu.

TISOVÁ - 3.11.2019 neděle. Ve 14.00hod. Mše svatá za všechny věrné zesnulé v místním kostele a v 15.15hod. Dušičková pobožnost na místním hřbitově spojená s výkropem hrobů.

TENTO ON-LINE KALENDÁŘ  VÁM POSKYTNE INFORMACE O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ, KDY A KDE SE CO KONÁ

     ORIENTAČNÍ PŘEHLED PRACOVNÍ NÁPLNĚ KNĚZE

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

Půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec.... 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti - lichý týden, nebo dle ohlášení

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov -  dle ohlášení

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - dle ohlášení

Bůh Vám žehnej.. P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Změna programu možná, dle nastalých okolností..

Kostel sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

      Kostel sv.Mikuláše v Tisové

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

Kostel svaté Markéty v Hošťce  každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži  první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně  druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině  každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá)  v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.

Kostel sv. Anny v Částkově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

                                           Bohoslužby v kostele sv. Anny v Čáskově

Sobota 3.11.2018 ve 14.00 hod. Dušičková mše svatá za všechny naše zemřelé a modlitby za duše v očistci

Sobota 1.12.2018 ve 14.00 hod. Adventní mše svatá spojená s žehnáním adventních věnců a zpěvem adventních písní

Pondělí 24.12.2018 ve 20:30 hod. Vánoční večerní mše svatá se zpěvem koled a přáním požehnaných svátků