DOŽÍNKY

V neděli 16.9.2018

proběhnou při všech bohoslužbách (8.00hod. Staré Sedliště, 10.00hod. Tachov) malé dožínky. Proběhne žehnání úrody - drobných plodů z našich zahrádek jako výraz vděčnosti a poděkování Bohu za dostatek potravin.


Poděkujeme Bohu, že patříme k té šťastnější polovině naší planety, kde lidé netrpí hladem a mají dostatek potravy. Zároveň se zavážeme, že budeme k potravinám šetrnější a v životě skromnější. Nebudeme se přejídat a nebudeme plýtvat potravinami. Slovo "dost" nezazní nikdy zvenčí, ale musí zaznít zevnitř, z nitra našich duší.

Za Římskokatolickou farnost Tachov

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář