BOŽÍ TĚLO

Slavnost Těla a Krve Páně

lidově Boží Tělo

Ve čtvrtek 31.5.2018 se bude konat v 18.00hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově Slavnost Božího Těla.

Tento svátek se slaví pravidelně 11 dní po Svatodušních svátcích každý rok. Poprvé se tento svátek slavil roku 1264 , kdy jej pro celou církev ustanovil papež Urban IV.Základ svátku se odvozuje od soukromého zjevení svaté Juliány, které bylo sděleno, aby se zvláštní úcta věnovala Nejsvětější Svátosti Oltářní. Proto během svátku probíhá ono známé přenášení Nejsvětější svátosti oltářní v krásné monstranci a s baldachýnem. A to jsou už ony známé průvody a procesí, které mají prosebný charakter. Přítomní prosí před nastávajícím létem a dobou sklizně o příznivé počasí, hojnou úrodu a ochranu Boží před všemi živelnými katastrofami. Procesí obvykle směřuje ke čtyřem oltářům, které bývají umístěné i mimo prostor kostela. U každého oltáře se čte začátek jednoho ze čtyř evangelií.

Modlitby a prosby jsou tohoto typu:

od hromu, blesku a bouře, od zemětřesení, od hladu, moru a války - vysvoboď nás, Pane.

Tyto prosby jasně vypovídají o prosebném charakteru celé slavnosti.

Při slavnosti jsou také žehnány malé Božítělové věnečky, které si věřící odnášejí do svých domovů jako domácí požehnání a připomínku Boží ochrany.

Tímto malým úvodem všechny srdečně zvu na tuto velkou církevní slavnost. Využijme příležitosti, kdy můžeme svobodně konat veřejná procesí a průvody.

Svátek nás vede k osobní pokoře, kdy si uvědomujeme, že Pánem planety a počasí není člověk, ale Bůh - Tvůrce všeho. A my jsme jen obyčejní hosté na této planetě, kteří si musejí umět s pokorou přiznat hranice svých možností a sil.

Za Římskokatolickou farnost

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář